اسامی شهدای منطقه مارالان تبریز

0 2
Read Time:۱۱ Minute, 40 Second

لیست اسامی شهدای منطقه مارالان تبریز
ردیف اسامی تاریخ تولد تاریخ شهادت محل شهادت عکس وصیت نامه مدارک
۱ عبدالله ازادی اقدم
۲ سیفعلی اسیابی ۱۳۴۵ ۱۳۶۵ شلمچه کربلای پنچ
۳ اکبر اشتاب ۱۳۴۱ ۱۳۶۰ بستان طریق القدس
۴ محمد آشپزی ۱۳۴ ۱۳۶۵ مریوان
۵ بهرام اقاپور ۱۳۵۰ ۱۳۷۲
۶ محمدرضا اقاسی جاوید ۱۳۴۲ ۱۳۵۹ سوسنگرد
۷ بهلول ابراهیمی راد ۱۳۳۹ ۱۳۶۴ فاو والفجر ۸
۸ نوروز ابراهیمی ۱۳۴۶ ۱۳۶۳ غرب والفجر ۴
۹ حبیب ابهری ایرانق ۱۳۳۹ ۱۳۶۰ کرخه
۱۰ عین اله ابهری ۱۳۴۲ ۱۳۶۲ پنجوین والفجر ۴
۱۱ بیوک احدی ۱۳۳۰ ۱۳۶۵ بمباران پادگان شهید باکری
۱۲ عمران احمدی ۱۳۴۶ ۱۳۶۵ شلمچه
۱۳ علیرضا ارشدی ۱۳۵۰ ۱۳۷۰ مریوان
۱۴ احد اسد زاده ۱۳۴۸ ۱۳۶۵ کربلای ۵
۱۵ عباسعلی اسدی ۱۳۴۱ ۱۳۶۳ شرق دجله بدر
۱۶ علیرضا اشرفی ۱۳۳۴ ۱۳۶۱ جاده خرمشهر
۱۷ اسماعیل اصالتی ۱۳۴۲ ۱۳۶۲ مریوان والفجر ۴
۱۸ بهمن اصالتی مینق ۱۳۴۵ ۱۳۶۹ مبارزه با سوداگران مرگ
۱۹ رحیم اصل لاهیجانی ۱۳۴۴ ۱۳۶۲ شوش فتح المبین
۲۰ مجید اصل لاهیجانی ۱۳۳۶ ۱۳۶۱ جزیره مجنون خیبر
۲۱ علی باقری ۱۳۴۶ ۱۳۶۵
۲۲ هادی باقری ۱۳۵۹ ۱۳۶۵
۲۳ عسگر باقی الانق ۱۳۴۹ ۱۳۷۱ سنندج
۲۴ نادر برپور ۱۳۳۸ ۱۳۵۹ سوسنگرد
۲۵ اسداله برزگری زگلوجه ۱۳۴۵ ۱۳۶۲ جزیره مجنون خیبر
۲۶ اسحاق برمکی ۱۳۳۷ ۱۳۷۴ کردستان
۲۷ رسول بسطامی ۱۳۵۹ بمباران هوایی
۲۸ ناصر بقال خجسته ۱۳۴۴ ۱۳۶۲ دزفول والفجر ۱
۲۹ عباس بوداقی ۱۳۳۱ ۱۳۶۱ خرمشهر بیت المقدس
۳۰ محمدحسن بهبودیان ۱۳۴۲ ۱۳۶۴ فاو والفجر ۸
۳۱ برجعلی اعظمی ۱۳۶۲ کردستان
۳۲ محمد افتخاری ثمر خزان ۱۳۴۶ ۱۳۶۶ ایلام
۳۳ بیوک افروزنده بخشایش ۱۳۴۷ ۱۳۶۵ دزفول
۳۴ جواد افشردی ۱۳۴۶ ۱۳۶۵ فاو
۳۵ صمد اقدمی ۱۳۳۶ ۱۳۶۱ فکه والفجر مقدماتی
۳۶ جواد امیری ۱۳۴۷ ۱۳۶۲ سومار مسلم بن عقیل
۳۷ محمود اورنگی ۱۳۴۰ ۱۳۶۳ سردشت
۳۸ محمدرضا باصر ۱۳۳۸ ۱۳۶۳ شرق دجله بدر
۳۹ عادل باقری ۱۳۲۰
۴۰ کریم مسافری ۱۳۳۹ ۱۳۶۰ دهلاویه
۴۱ سید خلیل بهشتی ۱۳۴۳ ۱۳۶۵ کربلای ۵
۴۲ حسین پارچه باف ۱۳۴۲ ۱۳۶۳ شرق دجله بدر
۴۳ حبیب پاشایی ۱۳۳۹ ۱۳۶۱ سومار مسلم بن عقیل
۴۴ حسین پارسایی ایرانق ۱۳۶۲ خیبر
۴۵ داود پاشایی ۱۳۴۲ ۱۳۶۱ گیلان غرب رمضان
۴۶ صمد پاشایی ۱۳۴۲ ۱۳۶۱ شلمچه رمضان
۴۷ سردار پایدار نوجده ۱۳۴۲ ۱۳۶۰ سرپل ذهاب مطلع فجر
۴۸ حسن پروردگاری ۱۳۴۸ ۱۳۶۲ والفجر ۱
۴۹ علی پاشایی ۱۳۴۵ ۱۳۶۶ کربلای ۵ شلمچه
۵۰ ابراهیم پروین ینگجه ۱۳۴۳ ۱۳۶۴ سومار
۵۱ جواد پیشنماز محدث ۱۳۴۳ ۱۳۶۵ والفجر ۸
۵۲ بانو پیشنماز (زکیه جعفریان) ۱۳۶۵ بمب باران هوایی
۵۳ عبدالجواد پیشنماز محدث ۱۳۶۵ ۱۳۶۵ (۳۸روزه) بمب باران هوایی
۵۴ الهام پیشنماز محدث ۶ساله ۱۳۶۵ بمب باران هوایی
۵۵ لیلا پیشنماز محدث ۶ ساله ۱۳۶۵ بمب باران هوایی
۵۶ شمسعلی پنجه نارین اباد ۱۳۵۴ ۱۳۷۴ مهاباد
۵۷ فرض اله پوران ۱۳۴۳ ۱۳۶۳ سومار میمک
۵۸ محمد پور راشدی ۱۳۴۶ ۱۳۶۸ مبارزه با سوداگران مرگ
۵۹ منصور پور حاجی محمدی ۱۳۴۲ ۱۳۴۶ سومار
۶۰ علی پور پور مستقیمی ۱۳۳۹ ۱۳۶۴ والفجر ۸
۶۱ عیسی پور مهدی ۱۳۴۳
۶۲ مجید پیرام ۱۳۴۱ ۱۳۶۱ نقده پاکسازی
۶۳ یوسف تیزرو ۱۳۳۹ ۱۳۵۹ مبارزه با دموکراتها
۶۴ یوسف جانفشان نوبری ۱۲۹۸ ۱۳۶۵ هورالعظیم
۶۵ حسین جاویدان ۱۳۴۴ ۱۳۶۶ سنندج
۶۶ صمد جباری خجسته ۱۳۴۴ ۱۳۶۷ سقز درگیری با ضد انقلاب
۶۷ محمد علی جعفری ۱۳۴۴ ۱۳۶۳ بدر
۶۸ خلیل جعفریان ۱۳۴۳ ۱۳۶۳ شرق دجله بدر
۶۹ احد جلالی خیر اباد ۱۳۶۲ پنجوین والفجر ۴
۷۰ محمد رضا جوادی فام ۱۳۴۰ ۱۳۶۲ فکه والفجر ۱
۷۱ اباذر جودت ۱۳۴۴ ۱۳۶۲ پنجوین والفجر ۴
۷۲ بیوک جودتی ایرانق ۱۳۴۲ ۱۳۶۲ پاکسازی بانه
۷۳ اکبر جهانی ۱۳۴۶ ۱۳۶۴ فاو والفجر ۸
۷۴ علی رضا جهانی انور ۱۳۴۶ ۱۳۶۳ اشنویه ال محمد
۷۵ جعفر جهانی قزلجه میدان ۱۳۴۴ ۱۳۶۳ شرق دجله بدر
۷۶ علی چرخاب ایرانق ۱۳۴۹ ۱۳۶۵
۷۷ سیف ا….حاجی زاده ۱۳۲۵ ۱۳۶۷ جنوب غرب
۷۸ مصطفی حامد پیشقدم ۱۳۴۳ ۱۳۶۵ شلمچه
۷۹ مهدی حامد پیشقدم ۱۳۴۶ ۱۳۶۲ بعثت دیوان دره
۸۰ حمید حامدی مارالانی ۱۳۴۶ ۱۳۶۵ شلمچه کربلای ۵
۸۱ سعید حداد رضایی ۱۳۴۶ ۱۳۶۰ درگیری با منافقین
۸۲ علی حداد رضایی ۱۳۳۹ ۱۳۶۲ دهلران والفجر ۴
۸۳ سعید حسن پور نقش ۱۳۴۴ ۱۳۶۵ قدس
۸۴ اسماعیل حسن زادگان ۱۳۴۶ ۱۳۶۵ شلمچه کربلای ۵
۸۵ خلیل حسن نژاد ۱۳۴۸ ۱۳۶۷ غرب کشور
۸۶ مهدی حسین پور ۱۳۴۴ ۱۳۶۴
۸۷ ابراهیم حشمتی ۱۳۴۲ ۱۳۶۳ سردشت
۸۸ نصراله حصاری ۱۳۴۲ ۱۳۶۲ قصرشیرین
۸۹ غلامحسین حیدرنیا فتح ابادی ۱۳۴۵ ۱۳۶۳ بدر
۹۰ کریم حیدرنیا ۱۳۴۰ ۱۳۶۲ کردستان عاشورا
۹۱ حسین خانپور ۱۳۳۲ ۱۳۵۹
۹۲ علی رضا خانی (مهدوی) ۱۳۳۹ ۱۳۶۰ سوسنگرد طریق القدس
۹۳ فیروز خدایی ایرانق ۱۳۳۲ ۱۳۶۲ پنجوین والفجر۴
۹۴ محمدصادق خدادادلشکری ۱۳۳۹ ۱۳۶۵ شلمچه
۹۵ ایرج خدادادی نوبری ۱۳۴۴ ۱۳۶۱ سومار مسلم بن عقیل
۹۶ علی خدمتی باروقی ۱۳۳۳
۹۷ عباسقلی خدمتی ۱۳۰۹
۹۸ پرویز خراسانی علمدار ۱۳۴۵ ۱۳۶۲ پنجوین والفجر ۴
۹۹ محمدرضا خردمند ۱۳۴۴ ۱۳۶۵ شلمچه کربلای ۵
۱۰۰ اکبر خلیل پور ۱۳۴۰ ۱۳۶۰ گیلان غرب
۱۰۱ جبرائیل خلیل زاده متنق ۱۳۴۰ ۱۳۶۰ گیلان غرب
۱۰۲ غلام رضا خوب چهره عبدالهی ۱۳۴۴ ۱۳۶۵ دزفول
۱۰۳ ستار داداشی ۱۳۴۱ ۱۳۵۹ ابادان ثامن الائمه
۱۰۴ حسین داداشی ملاحاج لو ۱۳۴۸ ۱۳۶۳ شرق دجله بدر
۱۰۵ علی دادی بلدیه ۱۳۴۴ ۱۳۶۰ ثامن الائمه
۱۰۶ اکبر دانشگر اقبلاغ ۱۳۴۴ ۱۳۶۵ سومار کربلای ۵
۱۰۷ حسین دلربایی ۱۳۴۴ ۱۳۶۳ جزیره مجنون خیبر
۱۰۸ جلال دهقان ۱۳۴۴ ۱۳۶۶ سردشت نصر۷
۱۰۹ نقی رحیمی پناهی ۱۳۴۱ ۱۳۶۰ کردستان
۱۱۰ حبیب رحیمی سعدی ۱۳۴۵ ۱۳۶۶ شلمچه کربلای ۵
۱۱۱ سعید رئوفی ۱۳۶۲ ۱۳۶۵ بمباران هوایی
۱۱۲ الهام رئوفی ۱۳۵۶ ۱۳۶۵ بمباران هوایی
۱۱۳ سهیلا رئوفی ۱۳۵۰ ۱۳۶۵ بمباران هوایی
۱۱۴ مجید رحیمی سعدی ۱۳۴۲ ۱۳۶۱ رمضان
۱۱۵ حسین رحیمی وند ۱۳۴۷ ۱۳۶۱ سومار مسلم بن عقیل
۱۱۶ فیروز رزاقی ۱۳۴۶ ۱۳۶۲ میمک والفجر ۶
۱۱۷ ایوب رزقیان ۱۳۴۶ ۱۳۶۲ گیلان غرب والفجر ۴
۱۱۸ عزیز رزقی دیزج ۱۳۵۰ ………..
۱۱۹ غلام رضا رستمی اسفنگر ۱۳۴۱ ۱۳۶۳ بانه والفجر ۲
۱۲۰ افراسیاب رستمی ۱۳۴۴ ۱۳۶۵ مریوان
۱۲۱ مجید رستمی ایرانق ۱۳۴۷ ۱۳۶۵ شلمچه
۱۲۲ اکبر رسولی سعدآباد ۱۳۴۶ ۱۳۶۷ مرصاد
۱۲۳ اسماعیل رسولیان هروی ۱۳۴۷ ۱۳۶۱ مسلم بن عقیل
۱۲۴ محمد رضایی اتباتان ۱۳۴۲ ۱۳۶۱ رمضان
۱۲۵ سلمان رضایی متنق ۱۳۴۵ ۱۳۶۴ خیبر
۱۲۶ حسین رضاپور ۱۳۴۶ ۱۳۶۵ بمباران
۱۲۷ رحمان رنجوری هروی ۱۳۴۶ ۱۳۶۱ خرمشهر بیت المقدس
۱۲۸ محمدعلی روحی ۱۳۴۵ ۱۳۶۷ قصرشیرین مرصاد
۱۲۹ یعقوب روستایی ۱۳۴۴ ۱۳۶۳ بدر
۱۳۰ مهدی رهجو ۱۳۴۰ ۱۳۶۱ فکه والفجر مقدماتی
۱۳۱ علی رضا ریحانی اسفنگر ۱۳۴۸ ۱۳۶۷ مریوان شناسایی
۱۳۲ حسین زادسلطانی ۱۳۴۷ ۱۳۶۲ خیبر
۱۳۳ صمد زاده نوجده ۱۳۴۶ ۱۳۶۴ فاو والفجر ۸
۱۳۴ رحیم زحمتی ایرانق ۱۳۴۶ ۱۳۶۵ جنوب بمباران
۱۳۵ جواد زوار دیزناب ۱۳۴۴ ۱۳۶۴ سردشت
۱۳۶ محمود زین العابدین زاده ۱۳۴۴ ۱۳۶۲ کله قندی
۱۳۷ داود ساعدی ۱۳۴۲ ۱۳۶۰ سوسنگر
۱۳۸ داریوش ساکت سادان ۱۳۴۵ … سومارکربلای ۶
۱۳۹ یوسف سالک محمداسماعیلی ۱۳۴۴ ۱۳۶۳ جنوب بدر
۱۴۰ محمدرضا سپهری کرکج ۱۳۴۱ ۱۳۶۲ شاهین دژ
۱۴۱ تقی ستاری ۱۳۳۳ ۱۳۵۹
۱۴۲ یداله سعیدی کنعانی ۱۳۴۸ ۱۳۶۴ کربلای۹
۱۴۳ رحیم سقای علمی ۱۳۴۸ ۱۳۶۱ سومار مسلم بن عقیل
۱۴۴ اروج سلمانی اقبلاغ ۱۳۴۶ ۱۳۶۴ مریوان کله قندی
۱۴۵ احد سلوب زرنق ۱۳۴۶ ۱۳۶۲ خیبر
۱۴۶ سید هاشم سید شوری ۱۳۴۲ ۱۳۶۱ اهواز رمضان
۱۴۷ اسماعیل سلیمان پور ۱۳۴۳ ۱۳۶۰ گیلان غرب مطلع الفجر
۱۴۸ حسین شادکام ۱۳۶۲ ۱۳۶۵ بمباران هوایی
۱۴۹ مهدی شاهدی حصار ۱۳۴۷ ۱۳۶۲ پنجوین والفجر ۴
۱۵۰ علی شاهمرادی ۱۳۴۵ ۱۳۶۲ پنجوین والفجر ۴
۱۵۱ رسول شجاع زاده ۱۳۴۶ ۱۳۶۳ اشنویه
۱۵۲ غلام رضا شعبانی حاج عبدال ۱۳۴۷ ۱۳۶۵ شلمچه کربلای ۵
۱۵۳ داود شکرزاده ۱۳۴۴ ۱۳۶۶ بانه
۱۵۴ محمد نقی شمالی متنق ۱۳۴۴ ۱۳۶۶ سردشت نصر۷
۱۵۵ بیوک شمس علیزاده ۱۳۴۸ ۱۳۶۴ والفجر ۸
۱۵۶ محمد شمس ۱۳۴۶ ۱۳۶۴ فاو
۱۵۷ نادر شهابی ایرانق ۱۳۴۹ ۱۳۶۲ بانه
۱۵۸ سید محمد رضا شیخ الاسلامی ۱۳۴۲ ۱۳۶۱ مرحله‌ ۲بیت المقدس
۱۵۹ نادر شیرعلی خواه ۱۳۴۷ ۱۳۶۷ اندیمشک
۱۶۰ محمدصادق صادق زاده تبریزی ۱۳۴۳ ۱۳۶۳ سردشت مبارزه با منافقین
۱۶۱ زین العابدین صادقی ۱۳۴۳ ۱۳۶۰ گیلان غرب مطلع فجر
۱۶۲ مهدی صلاحی اقدم ۱۳۴۶ ۱۳۶۵ دزفول
۱۶۳ اصغر صمدی نوشاد ۱۳۲۹ ۱۳۵۹
۱۶۴ سیدمحمودرضا صمصام حیدری ۱۳۴۸ ۱۳۶۷ ماووت
۱۶۵ علی طباخیان ۱۳۳۰ ۱۳۶۵
۱۶۶ شاهین طلوعی ۱۳۵۳ ۱۳۷۲
۱۶۷ علی رضا طلوعی ۱۳۴۵ ۱۳۶۶ بیت المقدس۲
۱۶۸ محسن عباس کبیری ۱۳۳۳ ۱۳۶۵ سردشت
۱۶۹ محمد صادق عباس زاده ابدی ۱۳۴۵ ۱۳۶۲ سنندج بعثت
۱۷۰ کریم (امیر) عبدی ۱۳۴۴ ۱۳۶۱ سومار مسلم بن عقیل
۱۷۱ جعفر عزت پور ۱۳۴۴ ۱۳۶۴ مریوان گشت
۱۷۲ نقی عزیز ابادی حامدی ۱۳۳۴ ۱۳۶۵ فاو
۱۷۳ اسرافیل عظیم زاده ۱۳۴۰ ۱۳۶۲ جنوب
۱۷۴ محمد عظیمی ۱۳۳۹ ۱۳۶۱ خرمشهر بیت المقدس
۱۷۵ کاظم علیایی خاچیک ۱۳۵۳ ۱۳۶۴ بمباران هوایی
۱۷۶ سید رضا علوی میلانی ۱۳۴۶ ۱۳۶۶ مریوان گشت
۱۷۷ زهرا علیایی خاچیک ۱۳۴۹ ۱۳۶۴ بمباران هوایی
۱۷۸ شمسی علیایی خاچیک ۱۳۵۱ ۱۳۶۴ بمباران هوایی
۱۷۹ علی اکبر علیپور پریزاد ۱۳۴۶ ۱۳۶۰ ابادان ثامن الائمه
۱۸۰ رحیم علیپور ۱۳۴۶ ۱۳۶۴ فاو والفجر ۸
۱۸۱ محمد علیزاده فرد ۱۳۳۸ ۱۳۶۱
۱۸۲ علی عمرانی ۱۳۴۵ ۱۳۶۷ فکه
۱۸۳ جعفر عمیق ۱۳۴۴ ۱۳۶۵
۱۸۴ قوچعلی عهدنو ۱۳۴۲ ۱۳۶۱ سومار مسلم بن عقیل
۱۸۵ محمد علی عهدنو ۱۳۳۵ ۱۳۶۴ فاو والفجر ۸
۱۸۶ ابراهیم فاضلی نعمت اباد ۱۳۴۱ ۱۳۶۱
۱۸۷ مهدی فتاح مفتح ۱۳۴۱ ۱۳۶۵ شلمچه کربلای ۵
۱۸۸ حسن فتحیان یوسف اباد ۱۳۳۹ ۱۳۶۰ گیلان غرب فتح المبین
۱۸۹ فرج فرامرزی ۱۳۲۵ ۱۳۶۶ سردشت نصر۷
۱۹۰ حسین کریم زاده حلیمی ۱۳۲۳ ۱۳۶۰
۱۹۱ نقی فرشباف خلیلی ۱۳۴۱ ۱۳۶۶ شلمچه
۱۹۲ سید طه فرشچی ضرابی ۱۳۲۸ ۱۳۶۱ جنوب محرم
۱۹۳ محمد تقی فرشی سعید اباد ۱۳۴۳ …………
۱۹۴ محرمعلی فرمانبرقزلجه ۱۳۴۵ ۱۳۶۲ بانه والفجر ۴
۱۹۵ نوروز فلاح ۱۳۴۵ ۱۳۶۵
۱۹۶ جلیل فیض اله زاده ۱۳۳۸ ۱۳۵۷ بهمن تظاهرات خیابانی
۱۹۷ مرتضی قاسمیان خجسته ۱۳۴۶ ۱۳۶۶ شلمچه
۱۹۸ عباسعلی قدیمی ۱۳۴۷ ۱۳۶۷ مهران
۱۹۹ جعفر قصاب نوید ۱۳۴۳ ۱۳۶۶ سردشت نصر ۷
۲۰۰ علی رضا قلیزاده ۱۳۴۶ ۱۳۶۶ شلمچه
۲۰۱ علی رضا فرخ باروقی ۱۳۴۵ ۱۳۵۹ بستان
۲۰۲ علی اصغر فرخ باروقی
۲۰۳ جعفر قنبری ۱۳۵۰ ۱۳۶۶ ماووت بیت المقدس
۲۰۴ داود قنبری ۱۳۴۷ ۱۳۶۲ جزیره مجنون خیبر
۲۰۵ حسین کریم زاده حلیمی ۱۳۲۳ ۱۳۶۰
۲۰۶ شهریار کریمی راسته کنار ۱۳۴۵ ۱۳۶۴ فاو والفجر ۸
۲۰۷ علی کریمی ۱۳۴۵ ۱۳۶۶
۲۰۸ محمد حسن کفشدوز زرین ۱۳۲۶ ۱۳۵۹
۲۰۹ محمدکله گردی ۱۳۴۲ ۱۳۶۱ فتح المبین
۲۱۰ قربان کنعانی ۱۳۳۳ ۱۳۶۵ شلمچه کربلای ۵
۲۱۱ محمد کوهی ۱۳۴۹ ۱۳۶۹ فکه پاکسازی
۲۱۲ خداداد کیانی ۱۳۴۴ ۱۳۶۳ کردستان
۲۱۳ حسن کیکاوس ایرانق ۱۳۶۱ رمضان
۲۱۴ احمد گلچین اذر ۱۳۳۳ ……… سوسنگرد
۲۱۵ غلام رضا گلی ایرانق ۱۳۴۳ ۱۳۶۰ در حین اموزش
۲۱۶ علی رضا گوگانی ۱۳۴۸ ۱۳۶۴ جزیره مجنون
۲۱۷ حسین لسانی فر ۱۲۴۲ ۱۳۶۲
۲۱۸ اروج محرم پور ۱۳۳۹ ۱۳۶۲ دیوان دره بعثت
۲۱۹ نادر محمدیان ۱۳۴۵ ۱۳۶۳ شرق دجله بدر
۲۲۰ تقی مرامی قزلجه ۱۳۳۴ ۱۳۶۴ فاو والفجر ۸
۲۲۱ مرتضی معصومی ۱۳۲۷ ۱۳۶۴ کرمانشاه والفجر ۴
۲۲۲ کریم دوز دوزانی ۱۳۳۹ ۱۳۶۰ دهلاویه
۲۲۳ علی رضا مقدسی ۱۳۴۶ ۱۳۶۴ جنوب والفجر ۸
۲۲۴ اسماعیل مقصودپور ۱۳۴۷ ۱۳۶۷ عین خوش مرصاد
۲۲۵ جعفر ملک پور فرنود ۱۳۴۳ ۱۳۶۱
۲۲۶ غلام رضا ملک پور فرنود ۱۳۳۸
۲۲۷ غلام حسین منتظر باویل ۱۳۲۰ ۱۳۵۹ گیلان غرب
۲۲۸ جواد موحدی لاهیجانی ۱۳۴۲ ۱۳۶۳ کردستان
۲۲۹ سید جواد موسوی اسماعیلی ۱۳۳۹ ۱۳۶۶ سردشت نصر ۷
۲۳۰ مختار مهتاب ۱۳۳۹ ۱۳۶۷
۲۳۱ رضا مهدی پور ۱۳۴۶ ۱۳۶۵ شلمچه کربلای ۵
۲۳۲ حمید میانچیان ۱۳۶۰ اهواز
۲۳۳ رحیم میرزایی ۱۳۴۱ ۱۳۶۳
۲۳۴ میکاییل مینایی ۱۳۴۳ ۱۳۶۲ سومار والفجر ۴
۲۳۵ رضا نایب حج ۱۳۴۲ ۱۳۶۰ کردستان
۲۳۶ اسد ناشر لیقوان ۱۳۴۲ ۱۳۶۳ شرق دجله بدر
۲۳۷ رحمان ناصری میاردان ۱۳۴۱ ۱۳۶۶ اندیمشک
۲۳۸ اصغر نانوایی فرخاد ۱۳۴۲ ۱۳۶۰ جنوب ثامن الائمه
۲۳۹ علی رضا نجار ازلی ۱۳۳۸ ۱۳۶۴ فاو والفجر ۸
۲۴۰ محمد صادق نجار ازلی ۱۳۴۳ ۱۳۶۲ خیبر
۲۴۱ ناصر نجار رسولی ۱۳۱۲ ۱۳۶۵ شلمچه کربلای ۵
۲۴۲ جواد نجفی ۱۳۴۶ ۱۳۶۶
۲۴۳ حبیب نساجی ۱۳۴۵ ۱۳۶۷ خوزستان
۲۴۴ یوسف نساجی متین ۱۳۳۸ ۱۳۶۵ شلمچه
۲۴۵ رحیم نصیری اقبلاغ ۱۳۴۳ ۱۳۶۶ سردشت نصر
۲۴۶ سید احمد علی نقوی ۱۳۴۴ ۱۳۶۲ غرب والفجر ۴
۲۴۷ سید محمد علی نقوی ۱۳۴۱ ۱۳۶۴ غرب
۲۴۸ حمید نقی زاده ملک کیان ۱۳۴۴ ۱۳۶۲ دیوان دره بعثت
۲۴۹ بهروز نوروزی ۱۳۴۰ ۱۳۶۰ جفیر ازاد سازی خرمشهر
۲۵۰ مهدی نوروزی ۱۳۴۶ ۱۳۶۹ قصر شیرین
۲۵۱ حمزه نوزاد اسفنگره ۱۳۴۵ ۱۳۶۵ مهران
۲۵۲ حمید نوشهری ۱۳۱۴ ۱۳۶۲ دزفول
۲۵۳ جواد نیری نعمت اباد ۱۳۴۱ ۱۳۶۳ سردشت
۲۵۴ سید علی والایی ایرانق ۱۳۶۵ دزفول پادگان بمباران
۲۵۵ حسین والایی فر ۱۳۴۹ ۱۳۶۴
۲۵۶ علی والایی فر ۱۳۴۸ ۱۳۶۵ دزفول
۲۵۷ حسین هاتف حصار ۱۳۶۹ کردستان
۲۵۸ محمد هروی ۱۳۴۶ ۱۳۶۷ پنجوین
۲۵۹ حبیب هوشیار ۱۳۴۵ ۱۳۶۲ جزیره مجنون خیبر
۲۶۰ علی هوشیار مهربان ۱۳۴۳ ۱۳۶۰ شلمچه
۲۶۱ جواد یاری الانق ۱۳۴۵ ۱۳۶۷ مرصاد
۲۶۲ یعقوبعلی یزدی ایرانق ۱۳۴۱ ۱۳۶۱ مسلم بن عقیل
۲۶۳ غلامحسین افشردی (حسن باقری) ۱۳۳۴ ۱۳۶۲ فکه
۲۶۴ باغداگل امامی
۲۶۵ اکبر پاشایی
۲۶۶ عباسعلی تیموری فرد
۲۶۷ محمد جعفری اذر
۲۶۸ ناصر جعفری
۲۶۹ رضا جلالی
۲۷۰ مجید حاج محمد زاده اصل
۲۷۱ حسن خاکسار دیزج
۲۷۲ حمید خدامی
۲۷۳ علی خیرالهی
۲۷۴ عیاس سجاجیه
۲۷۵ میرزاعلی سلطانعلیزاده
۲۷۶ اقبال شاکرسرای
۲۷۷ حسن عباسی
۲۷۸ محمدرضا علیپور نعمت اباد
۲۷۹ سیفعلی علیزاده اولامچی
۲۸۰ علی رضا عابدی بنفشه درق
۲۸۱ ذوالفقارغفارزاده
۲۸۲ یعقوب فاتح تیکمه داش
۲۸۳ حسین فرساد گلستان
۲۸۴ علی قاسم زاده
۲۸۵ امیرپرویزکندجانی
۲۸۶ لیلا لطفی زرنق
۲۸۷ اسماعیل محمدی
۲۸۸ ارشد ملکی
۲۸۹ رقیه ملکی
۲۹۰ جلیل مهاجری
۲۹۱ محمد رضا میرزایی خاتونی
۲۹۲ علی نظری اسفنگره
۲۹۳ جعفر نعمتی نژاد
۲۹۴ اکبرنقوی
۲۹۵ عوض نوبهار قوجان
۲۹۶ محمود نیک بختان
۲۹۷ حمید اسلام زاده
۲۹۸ محمد ازادی بخش
۲۹۹ حسن ازادی بخش
۳۰۰ رحیم اغاسی
۳۰۱ بایرام احدی
۳۰۲ رحیم باقرزاده
۳۰۳ ابراهیم بهاری
۳۰۴ حسین بدرنیا
۳۰۵ کریم پوراحمدی
۳۰۶ علی پاسبانی
۳۰۷ جعفر پورقاسمیان
۳۰۸ رضا پیله ور
۳۰۹ رجب تخم چی
۳۱۰ ابراهیم تخمچیان
۳۱۱ جلیل جلیل نژاد
۳۱۲ رسول حیدری
۳۱۳ مجید دوست مجید
۳۱۴ امیر دردایی
۳۱۵ بهرام دهقانیان
۳۱۶ ابراحیم رحمانپور
۳۱۷ محمدرضا رادی
۳۱۸ حسین راه نو
۳۱۹ مجید سفال نژاد
۳۲۰ هاشم سخای فر
۳۲۱ رجب شکرپور
۳۲۲ نادر صراف مارالانی
۳۲۳ مرتضی صبوری
۳۲۴ محمدطلوعی
۳۲۵ پرویزعلیوندی
۳۲۶ جواد عباسزاده
۳۲۷ نورالدین غلامی پور
۳۲۸ غفوری
۳۲۹ مهدی فایطونچی
۳۳۰ محمود فایطونچی
۳۳۱ قادر فرجی
۳۳۲ علی فرسادی
۳۳۳ حسن فکوری
۳۳۴ سید رضی قریشی
۳۳۵ سید قاسم قریشی
۳۳۶ غلام قهرمانی
۳۳۷ عوض کریمی
۳۳۸ محمد کازایی
۳۳۹ زینب کرامتی
۳۴۰ مروتعلی کرامتی
۳۴۱ رضا گاودار
۳۴۲ حسن مقبلی
۳۴۳ غفورمقنیان
۳۴۴ رسپل منیرعباسی
۳۴۵ ایوب مهابی
۳۴۶ یوسف نورمحمدی
۳۴۷ مختار نهاله
۳۴۸ مسعود ولی زاده
۳۴۹ نادرهاشم زاده
۳۵۰ حسین همت

Happy
Happy
۰ %
Sad
Sad
۰ %
Excited
Excited
۰ %
Sleepy
Sleepy
۰ %
Angry
Angry
۰ %
Surprise
Surprise
۰ %