خاطراتی کوتاه – روحانی شهید علی رضا خانی ( مهدوی )

شب عملیات طریق القدس در میدان گیر افتاده بودیم فرصت هم کم بود واگر تاخیر می کردیم دشمن متوجه ما می شد وقتی فرمانده موضوع را مطرح کرد اولین کسی که به ندای فرمانده اش لبیک گفت مهدی بود که راه را برای رزمندگان باز کرد و خود نیز به فیض شهادت نائل امد

خاطراتی کوتاه از شهدای منطقه مارالان تبریز